Fázy hojenia rán

1. Zápalová, exsudatívna fáza

Začína v okamihu poranenia a trvá za fyziologických podmienok asi tri dni. Cieľom je hemostáza (zastavenie krvácania), eliminácia zápalových reakcií a vyčistenie rany. V mieste rany vidíme znaky zápalu, a to opuch, sčervenanie, bolesť a zvýšenú teplotu. Do rany migrujú zápalové bunky (leukocyty, neutrofilné granulocyty, makrofágy), ktoré sú schopné fagocytovať bunkový odpad, cudzorodý materiál a choroboplodné zárodky.

2. Proliferačná, granulačná fáza

Druhá fáza začína asi štvrtý deň po vzniku rany a zahŕňa proliferáciu buniek, vytváranie nových kapilárnych ciev (neoangiogenézu) a nového granulačného tkaniva. Tvorbu granulačného tkaniva stimulujú fibroblasty a rastové faktory. Rana sa vyplní granulačným tkanivom a začína sa uzatvárať.

3. Epitelizačná, dozrievacia fáza

Konečná fáza hojenia. V rane je remodelovaný a reorganizovaný kolagén. Remodelácia nastupuje asi na 6-10 deň a maximum dosahuje asi na 21. deň od poranenia. Rana sa kontrahuje a na jej povrchu môžeme sledovať epitelizáciu. Jazva dosahuje asi po dvoch rokoch 80% pôvodnej pevnosti ale naďalej tu chýbajú kožné adnexy (prídavné orgány - ako vlasy, ochlpenie, nechty, potné a mazové žľazy).

Hojenie rán

V systéme hojenia musí každá rana nezávisle od druhu a rozsahu poškodenia tkaniva prejsť tromi hlavnými fázami hojivého procesu. Jednotlivé fázy na seba plynule nadväzujú a vzájomne sa prekrývajú. Cieľom je obnoviť ochrannú funkciu kože v čo najkratšom čase, aby sa zabránilo infekcii.